نقد و بررسی ترجمه مشتقات باب استفعال درنامه های نهج البلاغه (ترجمه آیتی و فیض الاسلام)
31 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1397
نام استاد/نام دانشجو : مرتضی نعیمی راد
چکیده نهج‎البلاغه در میان کتاب¬های معارفی تشیع از جایگاه خاصی برخوردار است و همین امر سبب گشته که آثار مربوط به آن نیز از جایگاه به خصوصی برخوردار شوند، از همین روی کاملاً ضروری است که نوع پردازش به ترجمه‎های این کتاب شریف به گونه‎ای تخصصی صورت پذیرد تا از آسیب‎ها در این باب ممانعت به عمل آید. بررسی و نقد دو ترجمه مرحوم آیتی و فیض‎الاسلام در همین راستا بوده و بیان نقاط قوت و ضعف در این دو ترجمه در خصوص هیأت استفعالی موجب شکوفایی بیش از پیش ترجمه متون دینی خواهد شد. روش نویسنده بهره‌گیری از منابع مربوط بدین جهت بوده تا زوایای بیشتری از این مقوله اساسی روشن گردد و نگاهی جامع‌الاطراف به مخاطب ارائه گردد. در این تحقیق، هم به نقاط قوت و هم به لغزشهای دو ترجمه منتخب در مشتقات باب استفعال از حیث لغوی و صرفی پرداخته شد و نیز از حیث جایگاه نحوی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته مانند استفتحت در فرازی از نامه31 «فَمَتَى شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّعَاءِ أَبْوَابَ نِعْمَتِه که به معنی طلب گشایش بوده و مرحوم آیتی در ترجمه خود بیان نموده: هر زمان كه بخواهى درهاى نعمتش را به دعا بگشايى و مرحوم فیض‎الاسلام گفته است: پس هرگاه بخواهى به سبب دعا درهاى نعمتش را بگشائى که هر دو ترجمه موافق معنای حقیقی این کلمه است. و یا در تشخیص فعل متکلم¬ مع¬الغیر دچار اشتباه شده و جناب آیتی که آن را ترجمه نکرده و جناب فیض الاسلام به صورت متکلم وحده ترجمه کرده اند؛ مانند اِسْتَثْنَیْناه در فرازی از نامه60«وَ التَّعَرُّضُ لَهُمْ فیمَااسْتَثْنَیْناهُ مِنهم»که جناب فیض¬الاسلام بیان نموده: بی¬خردانتان را از تعرض به ایشان در آنچه اجازه دادم، منع کنید که ترجمه¬ای مخالف با معنای حقیقی است.در این تحقیق مخاطب بدین حقیقت رهنمون می‎گردد که ترجمه‎های نهج‎البلاغه در طرازهای گوناگونی قرار داشته و هریک مشتمل بر نقاط قوت و نقاط ضعفی می¬باشند. ترجمه فیض‎الاسلام و آیتی هرگاه به اصول ادبی و اصول حاکم بر ترجمه به خوبی وقوف یافته‎اند، توانسته‎اند به خوبی مراد امام علیه¬السلام را به مخاطب انتقال دهند و هرگاه از آن اصول غفلت ورزیدند به خطای در ترجمه افتادند. واژگان کلیدی: استفعال، طلب، ترجمه آیتی، ترجمه فیض‎الاسلام، مشتقات، ساختار، نهج‎البلاغه.
دانلود