سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
اداری 
مدرسه عالی خاتم الاوصیاء 
مدیر  
1379/06/15 
1380/06/14 
اجرایی  
همکاری 
مدرسه عالی خاتم الاوصیاء 
عضو شواری علمی  
1379/06/15 
ادامه دارد 
طراحی و برنامه ریزی 
همکاری 
مرکز مطالعات زن و خانواده 
پژوهشگر  
1392/08/01 
ادامه دارد 
پژوهشی  
تدریس 
مدارس حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
ادبیات عربی 
تدریس 
مدارس حوزه علمیه قم  
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
مدارس حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
شرح لمعه 
تدریس 
مدرسه فیضیه و خاتم الاوصیاء 
مدرس 
 
 
مکاسب 
تدریس 
مراکز تخصصی حوزه 
مدرس 
 
 
بلاغت کاربردی 
تدریس 
بنیاد نهج البلاغه 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه 
تدریس 
جامعه المصطفی 
مدرس 
 
 
تحلیل ادبی نهج البلاغه و صحیفه 
تدریس 
مراکز تخصصی حوزه 
مدرس 
 
 
تفسییر و علوم قرآن 
تدریس 
حوزه استانهای یزد،‌ همدان،‌ زنجان،‌ کرمان.  
مدرس 
 
 
دانش افزایی برای اساتید حوزه 
تدریس 
دانشگاه یزد 
مدرس 
 
 
اصول تعلیم و ترببیت 
تدریس 
علوم پزشکی یزد 
مدرس 
 
 
اخلاق پ‍ژوهش 
تدریس 
جامعه المصطفی 
مدرس 
1391/02/02 
ادامه دارد 
روش تحقیق در علوم ادبی 
تدریس 
واحد خواهران دفترتبلیغات و جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
زبان قرآن 
تدریس 
دانشگاه علوم و فنون خرمشهر 
مدرس 
 
 
اخلاق حرفه ای 
تدریس 
حوزه علمیه بنت الهدی قم  
مدرس 
1394/03/11 
1394/03/14 
کارگاه روش تحقیق در ادبیات برای اساتید  
تدریس 
دانشگاه ملی گنبد کاوس 
استاد 
1394/03/29 
1394/04/09 
اخلاق حرفه ای (طرح ضیافت اساتید)