آیات الاحکام حجاب
130 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : آقای اسلامی جهرمی
این تحقیق به بررسی دو آیه از آیات حجاب هم چنین محدوده پوشش از نظر قرآن پرداخته است.