تاثیر علوم ادبی در اثبات عقاید شیعه با نظر به آیه ولایت در قرآن
131 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
تاریخ دفاع: 1293
نام استاد/نام دانشجو : مقداد درگاهی