جلوه های هنری قصه حضرت ابراهیم ع در قرآن
118 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه گراش
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم مریم فقیر