بررسی تشبیه بلیغ در قرآن
173 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : مبشر حسن
این تحقیق تشبیه ها بلیغ قرآن کریم را برسی کرده است.