آلبوم من ◂ درمحضر علما
در محضر آیت الله العظمی نوری همدانی و آیت الله علیدوست