علوم بلاغی
155 بازدید
محل ارائه: دانشگاه مجازی
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی علم بلاغت با تأکید بر قرآن و نهج البلاغه در دو واحد درسی