بلاغت کاربردی 2
152 بازدید
محل ارائه: جامعه الزهرا
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی تأثیر علم بیان در دانش تفسیر با نگاه مقایسه ای و انتقادی به تفاسیر. این درسها در استودیوی غیرحضوری جامعه الزهرا به صورت تصویری ضبط شده و در بخش انتشارات غیرحضوری جامعه الزهرا برای عموم قابل تهیه است.