بلاغت کاربردی 1
268 بازدید
محل ارائه: جامعه الزهرا
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درسنامه بلاغت کاربردی برای دست کم دو واحد درسی. در این جزوه نقش علم معانی در تفاسیر با رویکرد مقایسه ای و انتقادی بررسی شده است. این درسها در استودیوی غیرحضوری جامعه الزهرا به صورت تصویری ضبط شده و در بخش انتشارات غیرحضوری جامعه الزهرا برای عموم قابل تهیه است.