معناشناسی بلاغی قرآن (درسنامه بلاغت کاربردی1)
245 بازدید
ناشر: جامعه الزهراء
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
نقش دانش بلاغت در زیبایی شناسی قرآن دغدغه مهمی است اما این کتاب به آن نپرداخته است. آن چه که در این کتاب بررسی شده نقش داده های دانش بلاغت در استظهارهای تفسیری مفسران فریقین است. برای شناخت داده های دانش بلاغت بناچار باید موضوع دانش بلاغت مشخص میشد تا مسائل آن معلوم شوند. با توجه به استطراداتی که در کتب بلاغی وجود دارد یافتن موضوع دانش بلاغت (مخصوصا با کم توجهی شدیدی که پس از خطیب قزوینی روی داده است) کار دشواری بود که در این کتاب انجام شده و پس از آن با رویکردی بینارشته ای تإثیر داده های دانش بلاغت در تفاسیر فریقین بررسی شده است.