تحلیل ادبی نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه
719 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یک دانش ادبی، از آن جهت که آموزه‌هایش در دانش دیگری مانند تفسیر یا فقه به کار می‌رود، در گونه دانش‌های کاربردی (علم آلی) طبقه‌بندی می‌شود. فهم متونی مانند نهج البلاغه و صحیفه سجادیه یکی از آوردگاه‌هایی است که در آن باید از داده‌های دانش‌های ادبی بهره برد؛ اما مشکل این است که در این آوردگاه برخی فهمندگان کوشیده‌اند تا در بهره گرفتن از دانش‌های ادبی، فعالیت‌محور باشند. فعالیت محوری به این معناست که داده‌های دانش‌های ادبی را به کار ببرند، اما نتیجه تفسیری خود را از کاربست این داده‌ها به دست نیاورند. «تحلیل ادبی» رهیافتی است به سوی هدف محور بودن در کاربست داده‌های دانش‌های ادبی و در این راه می‌کوشد تبیین کند که چگونه می‌توان فهم متون دینی و آشکار کردن لطایف و معارف دینی از لایه‌ها و سایه های متن را مبتنی بر آموزه‌های ادبی کرد تا استظهارهای ذوقی، جای خود را به استظهارهای مستدل و روشمندی بدهد که برای موافقانش قابل اعتماد و برای مخالفانش قابل انتقاد است.