پوشش زن جاهلی و امکان حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص)
578 بازدید
محل نشر: دوفصل‌نامه علمی پژوهشی «مطالعات جنسیت و خانواده»/شماره 2/
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله «پوشش زن جاهلی و امکان حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص)» به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا وضعیت کنونی حجاب زنان از زمان پیامبر اکرم(ص) شکل گرفته و امتداد یافته یا در زمان ایشان تنها یک حجاب معمولی، در حد امکانات پوششی آن زمان، وجود داشته و پیروان شریعت بعداً آن را تا حد حجاب معروف امروزی توسعه داده‌‌اند. برای پاسخ به این سؤال مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی آن روزگار، مانند وضعیت لباس‌های زنانه و شغل‌های مربوط به این مسئله، بررسی شده است. این مقاله با جستاری در منابع لغوی، روایی، تاریخی و ادبی، به مطالعه امکانات فرهنگی ـ اجتماعی آن روزگار پرداخته و مشخص کرده که آیا فرهنگ پوششی آن روزگار مانع از تحقق حجاب شرعیِ حداکثری می‌شده یا خیر.