درنگی در واژه‌فهمی مترجمان نهج البلاغه (نقد لغوی ترجمه‌ها
147 بازدید
محل نشر: همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات قم 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به نقد لغوی ترجمه های فارسی نهج البلاغه پرداخته و برخی از رایجترین مغالطات لغوی مترجمان را عیان کرده است