کفایت سنجی دانش‌های ادبی به منظور توسعه آنها
345 بازدید
محل نشر: منتشر شده در سایت دانشگاه مجازی المصطفی به آدرس : http://fa.ou.miu.ac.ir/
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله با طراحی الگویی برای سنجش علوم آلی کوشیده است که نشان دهد علوم ادبی موجود، برای گره گشایی از علومی مانند فقه و تفسیر و کلام کارآیی لازم را ندارند و بناچار باید به صورت مساله محور رشد و توسعه یابند.