تحلیلی از خطابه های امام سجاد (ع)
120 بازدید
محل نشر: از مقالات برگزیده‌ی همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) 1390 هرمزگان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله اثرگذاری خطابه های امام سجاد ع بر فضای شام و کوفه را بررسی کرده و نشان داده است که امام ع چگونه جنگ سردی را که در ادامه آن جنگ گرم و خونین آغاز شده بوده به فتح الفتوحی بزرگ تبدیل کردند.