بازخوانی یک تشبیه؛ از متن تا بطن آیه 24 سوره یونس
179 بازدید
محل نشر: فصلنامه‌ی حسنازمستان 1389 - شماره 7- ص 82 تا ص 103
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تشبیه دنیا به آبی که از آسمان نازل میشود و سبزه ها را می رویاند و .. در چند آیه قرآن دیده میشود این مقاله کوشیده است با تأکید بر زبان آیه مفهوم امامت و واسطه فیض بودن امام را از آیه کریمه استظهار کند. افزون بر این در این مقاله برای تشبیه فهمی الگوی روشنی ارائه شده است.
دانلود