نقدی بر مقاله "تأثیر نگاه فردی و اجتماعی به دین در استنباط احکام فقهی"
224 بازدید
محل نشر: فصلنامه کاوشی نو در فقه شماره 70، (زمستان 1390) ص 167 تا ص 193
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله تأثیر نگاه فردی و اجتماعی به دین در استنباط احکام فقهی از نظر نویسنده مشکلاتی داشت که در این مقاله نقد شد.
دانلود