بازپژوهی خروج زن از منزل بدون اذن شوهر با نگاهی به قاعده‌ی لاضرر (ISC)
171 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی زنانٰ بهار1390شماره 51 ص 43 تا ص 73
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
خروج از زن از خانه بدون اذن شوهر از چالشهای مهم اجتماعی و حقوقی است که در این بازپژوهی بررسی شده است.
دانلود