بیست مقاله پیشنهادی برای مطالعه طلاب پایه دوم و سوم
86 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله 

یکی از راههای آشنایی با ساختار مقاله علمی این است که طلبه در یک مقطع زمانی مشخص تعداد مشخصی مقاله پژوهشی مرتبط با حوزه مطالعاتی خود را (که استاندارد ساختاری را رعایت کرده باشند)  بخواند (هر کدام را چند بار بخواند) و در حین خواندن افزون بر محتوای مقاله ها به ساختار مقاله (چکیده، کلیدواژه ها، بدنه مقاله، نیجه، منابع) نیز دقت جدی بکند. 
پس از خواندن مکرّر حد اقل نیمی از مقاله ها، طلبه به یک درک تجربی از ماهیت مقاله میرسد، که باید یک دوره کوتاه و فشرده آشنایی با ساختار مقاله علمی نیز برایش برگزار شود تا آن تلاش تجربی با یک آموزش علمی تکمیل شود. 
به نظر این حقیر رسیده است که این بیست مقاله (که جدول آنها در پایین صفحه قابل دانلود کردن است) در مقطع زمانی پایه دوم و سوم مقاله های مناسبی هستند چون هم از طرفی با محتوای اموزشهای طلبگی در این مقطع تناسب دارند و هم از طرف دیگر استانداردهای نگارش مقاله در آنها رعایت شده است. تعدادی از طلاب مدرسه علمیه آل یاسین قم این برنامه را اجرا کرده و نتیجه مطلوبی گرفته اند. مشورت با آنان نیز در اجرای این برنامه موجب استفاده از تجربه آنان خواهد شد. 
نکته دیگر آنکه در انتخاب مقالات سعی شده مقاله‌هایی انتخاب شود که کارآمدی دروس حوزوی را به طلبه نشان بدهد تا روح امید و احساس کارآمدی در او جوانه بزند. 
بدیهی است که توصیه این مقاله‌ها به معنای تأیید محتوای مقاله ها نیست. 
کسانی که میخواهند این برنامه را اجرا کنند، عنوان مقاله را در سایتهایی مانند نورمگز، یا سایت  اختصاصی خود مجله‌ها یا با جستچو در موتورهای جستجویی مانند گوگل به راحتی میتوانند پیدا کنند. 

دانلود